Matkalla Marsiin – Arizonan Biosphere 2 kokeilu

Photograph by John de Dios

Arizonan kuivaan autiomaahan Tucsonin liepeille 1980-luvun lopulla syntyi $150 miljoonan dollarin lahjoituksella tutkimuskeskus, jonka tarkoituksena oli tutkia ihmisten sopeutumista elämään vieraalla planeetalla. Hanke sai nimen Bioshpere 2. Itseriitoisen siirtokunnan perustamisen aloittaessaan sen sanottiin olevan rohkein tiedealoite sitten presidentti Kennedyn käynnistämän kuuprojektin.

Tutkimuskeskus rakennettiin metallilaatalle, joka eristi maaperän ulkopuolisen vaikutuksen, mahtavat teräsristikkorakennelmat päällystettiin lähes ilmatiiviisti lasi-ikkunoilla. Mahdollisesti maailman suurinpaan kasvihuoneeseen luotiin neljä erilaista biovyöhykettä, sademetsä, suolainen meri koralliriuttoineen, kuiva savanni ja kosteikko. Eri alueiden kasvit valittiin ympäri maailmaa luomaan oikeat olosuhteet. Luonnonmukaisiin olosuhteisiin tuotiin hyönteisiä ja lintuja, mereen istutettiin ravintorikkaita kaloja. Paikalle siirrettiin myös hyönteisiä, joiden odotetiin hoitavan kasvien tarvitseman pölyttämisen. Rakennusmateriaalien mukana paikalle livahtaneet muurahaiset olivat ainoat tutkimuskeskukseen kutsumatta livahtaneet eliöt.

biosphere2rainforestTutkimiskeskuksen rakennelmaan liittyi myös maan alle sijoitetut mahtavat ilmastointilaitteet luomaan oikeat ilmasto-olosuhteet erilaisille biovyöhykkeille, isot kaarihallit maaperätutkimukselle ja asuintilat koehenkilöitä seuraaville tutkijoille suurten hallien ulkopuolelle. Sähkönsaantiin rakennetiin suuret omat generaatorit, aurinkoenergiaa pystyttiin tuottamaan vain 2 prosenttia mahtavien ilmastointilaitteiden vaatimasta tehosta.

Bioshere 2 tarkoituksena oli sulkea kahdeksan ihmistä kahdeksi vuodeksi täysin eristettyyn ympäristöön, jossa heidän piti tuottaa oma ilmakehänsä, ruokansa ja elää eristettynä ulkomaailmasta suljetussa kierrossa. Koe sai paljon julkisuutta ja ankaraakin arvostelua tiedemiehiltä kokeen tieteellisestä järjestelystä. Kokeeseen valmistautuessa ei kuitenkaan osattu ottaa huomioon pienessä eristetyssä yhteisössä syntyviä jännitteitä.

Lopulta vuonna 1991 suljettiin neljä miestä ja neljä naista rakennukseen. Mukaansa he saivat jo toimivaan elinympäristöön pienoisvuohia, porsaan ja kanoja sekä siemenviljaa.

Ensimmäisen vuoden aikana kokeeseen osallistujat laihtuivat ja valittivat jatkuvaa nälkää. Ruoantuotanto oli liian pientä, syynä oli mm. El Nino ilmiön tuottama ennätyksellinen pilvipeitto tavallisesti kirkkaalla Arizonan autiomaan taivaalla. Kasvit eivät yhteyttäneet tarpeeksi ja paikalle tuotetut mehiläiset kuolivat. Pilvinen sää vähensi puiden hapen tuotantoa ja ilman happipitoisuus putosikin normaalista 21 prosentista 14 prosentiin, joka edustaa olosuhteita 4000 metrin korkeudessa. Kokeen keskeyttämisen asemesta ikkunoita avatiin happipitoisuuden nostamiseksi, toimenpidettä arvosteltiin jyrkästi muiden tiedemiesten toimesta. Kuplaan suljettuja tutkijoita syytettiin myös yöaikaan ulos ruoanhakuun livahtamisesta.

Alkuperäinen, intiimistikin sitoutunut ryhmä hajosi nopeasti ja erimielisyydet asioiden hoitaisesta pyrkivät pintaan. Entisistä ystävistä tuli vihamiehiä, parit vaihtuivat ja kaikki eivät enää olleet puheväleissä toistensa kanssa.

biosphere2-4Tutkimusryhmän mukanaan tuomien sikojen huomattiin syövän enemmän kuin tuottavan, kanatkaan eivät tuottaneet tarpeeksi munia ryhmän tarpeiksi. Ryhmä päätyi syömään mukanaan tuomansa eläimet. Jotkut ryhmän jäsenistä myös söivät mukana tuotua siemenviljaa. Ensimmäisen vuoden nälän ja laihtumisen jälkeen ryhmä alkoi toisena koevuotenaan jälleen saamaan painoaan takaisin.

Vaikka Biosphere 2:ssa tehtiinkin paljon oletettua vähemmän tieteellistä tutkimusta, oli kokeilu mielenkiintoinen. Pienen ryhmän elinkelpoisuutta vieraalla planeetalla ei pystytty kokeilussa todistamaan, mutta monta muuta asiaa opittiin. Erityisen mielenkiintoista olikin ryhmän sisäinen toiminta ja sen muuttuminen.

Kokeen jälkeen tutkimuskeskukseen tehtiin muutoksia ennen uuden kokeen alkamista 1994. Uusi koe kuitenkin keskeytettiin tutkimuksen johdossa tapahtuneiden riitojen vuoksi jo kuuden kuukauden kuluttua, eikä kokeita enään koskaan jatkettu.

biosphere2-3Kirjavien omistusoikeuksien puimisen jälkeen on koekeskus nyt siirtynyt kokonaan Arizonan Yliopiston hallintaan. Keskuksessa keskitytään maan evoluution kehityksen tutkimukseen LEO-projektissa.

Yliopisto on avannut ennen hyvin suljetun keskuksen myös tavallisten vierailijoiden ihmeteltäväksi.

Timo Vainionpaa, 2013